O projekcie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 „Opracowanie optymalnego, innowacyjnego modelu uprawy truskawki

powtarzającej owocowanie, uprawianej w nowoczesnych systemach

rynnowych pod daszkami, na bazie podłoża bezglebowego.”

BENEFICJENT: STANFLEX – POLSKI INSTYTUT TRUSKAWKI

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 
Czym jest PIT?  Inicjatywa utworzenia przy Uniwersytecie Rolniczym Polskiego Instytutu Truskawki zrodziła się jesienią 2014 roku. Partnerami w tych działaniach są: firma StanFlex oraz zespół pracowników naukowych z Wydziałów Biotechnologii i Ogrodnictwa oraz Rolniczo-Ekonomicznego.
 
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego modelu uprawy truskawki powtarzającej owocowanie w uprawie bezglebowej, przy zachowaniu wysokiej jakości owoców (klasa Extra), zgodnie z potrzebami rynku. W projekcie zostaną przeprowadzone badania przemysłowe i prace rozwojowe związane z opracowaniem optymalnej technologii oraz innowacyjnych rozwiązań do uprawy truskawki powtarzającej owocowanie, uprawianej w systemach bezglebowych.
 
Efektem prac będzie powstanie komercyjnego modelu założenia i prowadzenia Plantacji Truskawki Deserowej w systemach rynnowych pod daszkami. Powstanie innowacyjny model uprawy truskawki powtarzającej owocowanie. W trzech sezonach uprawowych zostaną przeprowadzone badania przemysłowe w następujących obszarach:

– Opracowanie możliwości wykorzystania wód drenarskich do sporządzania pożywki w uprawie      truskawki powtarzającej owocowanie;

– Opracowanie systemu regulacji temperatury podłoża (maty uprawowej) dla truskawki uprawianej na rynnach pod daszkami;

– Opracowanie programu ochrony truskawki uprawianej na rynnach w podłożach inertnych pod daszkami, przed najważniejszymi agrofagami;

– Opracowanie technologii przechowywania owoców truskawek powtarzających owocowanie, uprawianych pod daszkami.

– Opracowanie indeksu odmian truskawki powtarzającej owocowanie w uprawie pod daszkami w Polsce, w celu pozyskania możliwości uproszczonej oceny przydatności odmian do uprawy w wymienionej technologii.

Rezultaty projektu wytworzone w wyniku badań przemysłowych oraz prac rozwojowych kierowane są do istniejących lub potencjalnych plantatorów uprawy truskawki na rynnach pod daszkami.

Termin realizacji projektu: 12.08.2017 – 31.12.2020.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnemu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw.

Wartość projektu: 9 529 409,92 zł

Wartość dofinansowania 6 876 099,79 zł